Bảng Báo Giá Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Cá Nhân Và Gia Đình

  1. Thông tin chi tiết chủ hợp đồng

  Ngày tháng năm sinh: *
  Giới tính* NamNữ
  Ngày hết hạn hợp đồng bảo hiểm nếu có

  Anh/Chị muốn được bảo hiểm ở nước nào (Anh/Chị có thể chọn 03 khu vực trong danh sách)? *

  Vui lòng chọn
  Việt NamĐông Nam ÁChâu ÁToàn cầu loại trừ MỹCanadaToàn cầu
  Anh/Chị muốn được bảo hiểm bắt đầu khi nào? *
  Anh/Chị có muốn thêm các thành viên trong gia đình không? Không
  Vợ/Chồng
  Ngày tháng năm sinh: *
  Con thứ 1
  Ngày tháng năm sinh: *
  Giới tính NamNữ
  Con thứ 2
  Ngày tháng năm sinh: *
  Giới tính* NamNữ
  Con thứ 3
  Ngày tháng năm sinh: *
  Giới tính NamNữ

  Bảo hiểm chính:

  Nội trú*

  Quyền lợi bổ sung

  Ngoại trúThai sảnRăngTai nạn cá nhânDu lịchSinh mạng

  Các lựa chọn mức miễn thường (cho mỗi điều kiện y tế cho mỗi năm hợp đồng và chỉ áp dụng cho điều trị ngoại trú; nội trú và ngoại trú)

  $25$45$850$1,750$4,200$8,500

  Nhận xét, yêu cầu, câu hỏi (ví dụ: anh/chị có thể hỏi cho các thành viên khác trong gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp)