Bảng Báo Giá Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Cá Nhân Và Gia Đình

1. Thông tin chi tiết chủ hợp đồng

Ngày tháng năm sinh: *
Giới tính* NamNữ
Ngày hết hạn hợp đồng bảo hiểm nếu có

Anh/Chị muốn được bảo hiểm ở nước nào (Anh/Chị có thể chọn 03 khu vực trong danh sách)? *

Vui lòng chọn
Việt NamĐông Nam ÁChâu ÁToàn cầu loại trừ MỹCanadaToàn cầu
Anh/Chị muốn được bảo hiểm bắt đầu khi nào? *
Anh/Chị có muốn thêm các thành viên trong gia đình không? Không
Vợ/Chồng
Ngày tháng năm sinh: *
Con thứ 1
Ngày tháng năm sinh: *
Giới tính NamNữ
Con thứ 2
Ngày tháng năm sinh: *
Giới tính* NamNữ
Con thứ 3
Ngày tháng năm sinh: *
Giới tính NamNữ

Bảo hiểm chính:

Nội trú*

Quyền lợi bổ sung

Ngoại trúThai sảnRăngTai nạn cá nhânDu lịchSinh mạng

Các lựa chọn mức miễn thường (cho mỗi điều kiện y tế cho mỗi năm hợp đồng và chỉ áp dụng cho điều trị ngoại trú; nội trú và ngoại trú)

$25$45$850$1,750$4,200$8,500

Nhận xét, yêu cầu, câu hỏi (ví dụ: anh/chị có thể hỏi cho các thành viên khác trong gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp)