Sứ mệnh của chúng tôi

Tại Tina, chúng tôi cung cấp cho  khách hàng của mình với chương trình bảo hiểm tốt nhất phù hợp với  nhu cầu của họ và khách hàng sẽ thấy giá trị dịch vụ của chúng tôi  khi nào họ sử dụng dịch vụ thanh toán trực tiếp hay cần phải làm hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Dịch vụ Đại lý Tư vấn Bảo hiểm Tina do bà Đinh Ngọc Cẩm Tú thành lập để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng về tính tin cậy và minh bạch của hợp đồng và các thủ tục bảo hiểm. Có rất nhiều công ty bảo hiểm đưa ra nhiều chọn lựa và tại Tina chúng tôi sẽ xác định sản phẩm  nào là tốt nhất cho khách hàng. Khi bạn phải thực hiện hồ sơ bồi thường chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn quy trình này. Việc yêu cầu bồi thường có thể là một quá trình gian truân nhưng không cần như vậy. Chúng tôi sẽ giúp bạn trải nghiệm được sự  minh bạch, đáng tin cậy và nhanh chóng và bạn sẽ thấy rằng bạn có được những dịch vụ tương xứng vói chi phí mà bạn đã thanh toán. Tina tự hào rằng không có khách hàng nào sẽ thất vọng và chúng tôi sẽ làm mọi bước chúng tôi có thể, vì vậy sẽ không có sự hiểu lầm về quyền lợi được bảo hiểm trong hợp đồng của họ. Hầu hết khách hàng sẽ thực hiện yêu cầu bồi thường tại một thời điểm nào đó. Đối với một số bảo hiểm, bạn sẽ cần lời khuyên ngay tại thời điểm xảy ra tai nạn, bệnh đột ngột hoặc trì hoãn chuyến bay và Tina sẽ không vắng mặt khi cần thiết. Một chính sách bảo hiểm không có gì bất ngờ cho bạn sau này và không có văn bản viết không rõ về ngữ nghĩa gây ra sự chậm trễ và nhầm lẫn (chúng tôi sẽ ngăn chặn điều này xảy ra với bạn) là những gì Tina sẽ bảo đảm cho bạn.