Năng lực của chúng tôi

Giám đốc Tina, Bà  Đinh Ngọc Cẩm Tú, người có bảy năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm và trước đó có 5 năm kinh nghiệm với tư cách là một chuyên viên y tế (như một y tá và chuyên gia vật lý trị liệu). Bà Tú có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm, biết được lợi thế nào trong việc kết hợp các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm khác nhau trên thị trường với một nhu cầu cụ thể của khách hàng.